post@grstrom.no Man - fre 8 - 16

Du merker fort når strømmen går og du må ta deg en tur bort til sikringsskapet for å få gnisten tilbake i huset. Det er kanskje den eneste gangen du tenker noe særlig på sikringen i huset? Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko ettersom sikringsskapet er et av de viktigste elementene i hjemmet ditt.

Sikringsskapet har som en av sine hovedoppgaver å forhindre overbelastning på det elektriske anlegget. I mange eldre hus er det vanlig med smeltesikringer i porselen, mens nyere boliger gjerne har automatsikring. Det begge har til felles er at de har behov for vedlikehold og regelmessige kontroller. Det kan være alvorlige feil på det elektriske anlegget som du ikke har kjennskap til, noe det er viktig oppdage før det får fatale konsekvenser. Gjennom Grønn Strøm har du mulighet til å få gjennomført kontroller og vedlikehold av sikringsskapet – slik at du kan sove godt om natten.

Våre tjenester

Grønn Strøm AS

Sandakerveien 24C Postboks 44 Torshov Telefon: 97 04 00 33 E-post: post@grstrom.no