Kjøpsbetingelser nettbutikk

pr. 15.08.2022
Avtalen består av disse kjøpsbetingelsene, opplysninger du har gitt i bestillingsløsningen, og eventuelt annet som er avtalt spesielt. Hvis det er uoverensstemmelse mellom standard kjøpsbetingelser og det som er avtalt spesielt, gjelder det som er avtalt spesielt. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
1. Avtalen
Selger er: Grønn Strøm 1 AS, org.nr.: 926 516 191, og blir i denne teksten omtalt som Grønn Strøm, selger eller vi/oss.

Kjøper er: den forbrukeren som foretar bestillingen, og blir i denne teksten omtalt som kjøper eller du/deg.
2. Partene
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale, inkludert alle avgifter og tilleggskostnader. Vi tar forbehold om trykk-, skrive- og systemfeil, og vi kontakter deg hvis bestillingen din må rettes på grunn av feil pris.
4. Pris
Avtalen er bindende for både oss og deg når du har sendt bestillingen til oss. Bortsett fra hvis det er skrive- eller tastefeil i bestillingen din eller i tilbudet fra selgeren, og den andre parten forsto eller burde ha forstått at det var en slik feil. Husk at du har ansvaret for at alle mål (lengder på kabel, farge på varer etc.) du eventuelt har oppgitt er riktige, og at du ikke kan returnere varer som er bestilt etter mål. Grønn Strøm inngår ikke avtaler med personer under 18 år.
3. Avtaleinngåelse
Vi tilbyr, gjennom vår partner Stripe, følgende betalingsalternativer:
● Kortbetaling (kreditt eller debet)

Når du godtar Grønn Strøm sine vilkår og betaler med en av betalingsalternativene over godtar du også betalingsleverandørers vilkår.
5. Betalingen
Alle bestillinger fra nettbutikken vår leveres enten av Postnord eller av en ansatt i Grønn Strøm. Alternativt kan det avtales henting i våre lokaler. Leveringsmåte velger du i nettbutikken. Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen. Varen skal leveres hos kjøperen hvis ikke noe annet er avtalt mellom partene, og skal leveres til avtalt tid og uten unødig opphold. Hvis leveringen blir forsinket, informerer vi deg så fort vi vet om det. Hvis du inngår avtale for montering med håndverker, må du ta forbehold om antatt/forventet leveringstid, og Grønn Strøm er ikke ansvarlige for forsinkelser i avtaler med håndverkere.
6. Levering
Du overtar risikoen for varen når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
7. Risikoen for varen
Dersom Grønn Strøm ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen og/eller kreve erstatning. Dette står i forbrukerkjøpslovens kapittel 5. Send eventuelle krav skriftlig (for eksempel e-post eller brev).
9. Forsinkelse og manglende levering - rettigheter og frist for å melde krav
Du kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven, hvis ikke avtalen er unntatt fra angrerett. Du må gi Grønn Strøm beskjed om bruk av angreretten innen angrefristen, som er på 14 dager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Du bør gi meldingen skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev). Her finner du angrerettskjema.

RETURADRESSE: Grønn Strøm 1 AS, Vogellund 31, 1394 Nesbru. Merk forsendelsen med "Nettbutikk".
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter at du mottar varen. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter at du mottar siste leveranse. Når du bruker angreretten, må du returnere varen til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra du sendte melding om bruk av angreretten. Du må selv dekke returkostnadene. Dersom varene ikke kan returneres med postpakke, kan vi hjelpe deg med returen - det koster maksimalt kr 1 500. Du kan prøve eller teste varen uten at du mister angreretten. Hvis du prøver eller tester varen på en måte som ikke er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Grønn Strøm er forpliktet til å betale kjøpesummen tilbake til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om at du ville benytte angreretten. Grønn Strøm har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene, eller til vi har fått dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.
8. Angrerett
Hvis det er en mangel ved varen, og du ønsker å reklamere, må du gjøre det innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Dette står i forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Reklamasjon til Grønn Strøm bør skje skriftlig (for eksempel e-post eller brev).
10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Grønn Strøm eller forhold på Grønn Strøm sin side, kan Grønn Strøm holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Dette står i forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Grønn Strøm vil også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Når du handler på grstrom.no gjelder betingelsene for forbrukerkjøp som du finner nedenfor.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene og pliktene dine, kan du følge referanser og lenker til lovene over. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.grstrom.no er kun tilgjengelig på norsk og noe på engelsk.
Salg av varer over internett