Bestill elektriker
Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg snarest.
Behov for umiddelbar hjelp? Ring vår vakttelefon: 97 04 00 33
Strømkrise?
97 04 00 33
24-timers vakktelefon ved behov for umiddelbar hjelp
Salgs- og leveringsbetingelser

pr. 13.07.2021

- Faktura betales netto pr 10-15-20-30 dager etter avtale.
- Oppfølging av alle våre fakturaer er overlatt til Finexa.
- Ved for sen betaling påløper 2 % forsinkelsesrente pr mnd mot næringsdrivende og lovregulert
forsinkelsesrente mot private, samt purreomkostninger
- Det faktureres for 350,- pr. oppmøte. Det beregnes vanlige times ved innrigg/utrigg hvis ikke annet er avtalt.
- Vi forbeholder oss eiendomsretten til alt levert materiell og utstyr inntil dette i sin helhet er betalt.
- Vi gir ingen garanti eller reklamasjonsrett på produkter som ikke er levert av oss.
- Det ytes ingen returrett på materiell som er avtalt, levert og montert. Med mindre det er feil på produktet og
eller at funksjonen ikke er iht. avtale.
- All retur av utstyr / materiell må foregå i original
emballasje. Returkostnader til leverandør / grossist, dekkes i sin helhet
av kunden. Returkostnader er uansett min 20 % av varens verdi.
- Kommunikasjon med eksterne leverandører, som Hafslund, Telenor,
UPC, Nextgentel etc. utføres kun etter avtale. Kostnader i
forbindelse med dette, dekkes i sin helhet av kunden.
- Kostnader til meldinger til plan og bygg, dekkes i sin helhet av kunden
med et administrasjonspåslag på 15 %
- Kostnader til prosjektering, bytte av målere, fra og tilkobling eller
lignende arbeider fra Netteier, dekkes i sin helhet av kunden.
- Kunder tilknyttet rabattavtaler, er pliktig til å oppgi info om det ved
bestilling, og seneste før fakturering.
- Rabattavtaler gjelder ikke ved tilbud med fastpris.
- I tilfeller ved Force Majoure, uforutsette hendelser som krig, streik,
eller andre store hendelser som er utenfor vår rekkevidde vil avtalt
arbeid kunne flyttes.
- Tilbudet er inkludert miljøgebyr.
- Levering og fraktkostnader av varer er inkludert, dog begrenset til
volumet i tilbudet.
- Tilbudet er gyldig i 30 dager fra dags dato.
- Det forventes at området som det skal jobbes på, er frigjort fra
materiell og at tunge gjenstander er flyttet. Dersom vi må bistå med
flytting av f.eks kjøleskap, fryser ol. er kunden selv ansvarlig for
eventuelle skader som måtte oppstå på gulv, vegg eller gjenstand.
- Ved sykdom ber vi om at dere informerer oss så snart som mulig slik
at vi kan avtale arbeid en annen dag.
- Ved avbestilling nærmere enn 24 t vil kunden faktureres for
1,5 times arbeid.
- Ved arbeider på eksisterende smarthus-anlegg som vi ikke har satt
opp, kan komponenter falle ut dersom ikke alle forbindelser er
kalkulert og godkjent fra tidligere. Dersom dette oppstår, kan det
medføre ekstra kostnader for rekonfigurering av
komponenter/oppsett.

Hvis annet ikke er avtalt forutsettes følgende

- Eksisterende jording i bygget kan benyttes.
- At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap.
- At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å
dekke det økte effektbehovet.
- At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør
ikke er tette.
- At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap,
nedforet himling etc.)
- Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at nye automatsikringer
løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kan i
enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før den løser ut.
- Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud.
- Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern,
løser ut. Er ikke medtatt i våre tilbud.
- Arbeidene er forutsatt utført i vår normale arbeidstid 07.00-15.30,
mandag-fredag. Gjelder ikke helligdager.
- Bygningsmessige arbeider, hulltaking over 50 mm, slissing og
etterflikk er ikke medtatt i våre kostnader med mindre det er spesifisert.

Dokumentasjon

Vi informerer om at det vil bli utført dokumentasjon på alle jobber og
dette vil bli fakturert i form av timer.
Denne dokumentasjonen blir automatisk sendt til Boligmappa.no
dersom du er korrekt registrert.
Dokumentasjonen følger også med faktura slik at du selv kan laste
opp eller lagre den slik du selv ønsker.
- Samsvarserklæring – sier at installasjonen er utført i henhold til
gjeldende forskrifter.
- Risikovurdering – for å sikre at anlegget er trygt og sikkert.
- Sluttkontroll – sier at montøren har kontrollert anlegget etter utført
arbeid og bekrefter at anlegget fungerer som det skal.Sist revidert 08.01.2021